Aktualita MPSV

Novela úhradové vyhlášky, která stanovuje maximální platby za jednotlivé služby od klientů sociálních zařízení, bude platit od začátku ledna. Úhrady se zvyšují většinou o desetikoruny. V případě klientů, kteří jsou odkázáni na služby v rozsahu více než 80 hodin měsíčně, zůstanou některé úhrady na stejné úrovni jako doposud. Nová vyhláška poskytovatelům vykompenzuje mimo jiné rostoucí náklady, se kterými se v poslední době potýkají.

Více v tiskové zprávě:📌https://www.mpsv.cz/…/uhradova-vyhlaska-od-ledna…

ČSSZ

Rozšíření v poskytování otcovské platné od 1. 12. 2022 

Nově se poskytování dávky otcovské rozšířilo i o případ mrtvě narozeného dítěte nebo v souvislosti s jeho úmrtím. Novela  tak umožňuje, aby i v těchto případech měl otec nárok na otcovskou a mohl se společně s matkou pozvolna s nelehkou životní situací smiřovat.

Nové případy poskytování otcovské zajistí otci možnost pracovního volna s náhradou ucházejícího příjmu  ze zaměstnání, obdobně jako je tomu u matky, která má nárok na peněžitou pomoc v mateřství a mateřskou dovolenou v zaměstnání.

 Více informací naleznete na https://www.cssz.cz/…/rozsireni-v-poskytovani-otcovske… 

Aktualita MPSV

Víte, že existují čtyři typy důchodů?
✅ Starobní důchod
Nejčastější z důchodů je ten starobní. Nárok na starobní důchod má každý, kdo získá potřebnou dobu důchodového pojištění a dosáhne důchodového věku.
✅ Invalidní důchod
Pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit stanovené podmínky. Jednou z nich je tzv. zjištění invalidity, jemuž předchází proces posuzování zdravotního stavu. V závislosti na zjištěné situaci postižení rozlišujeme tři různé stupně invalidity. Rozdíl mezi jednotlivými stupni spočívá v tom, jakou měrou došlo k poklesu pracovní schopnosti daného občana:
▶️ invalidita 1. stupně – pojištěnci, jejichž pracovní schopnost klesla o 35 % až 49 %,
▶️ invalidita 2. stupně – pojištěnci, jejichž pracovní schopnost klesla o 50 % až 69 %,
▶️ invalidita 3. stupně – pojištěnci, jejichž pracovní schopnost klesla nejméně o 70 %.
✅ Vdovský/vdovecký důchod
Vdova/vdovec má nárok na vdovský/vdovecký důchod po zemřelé osobě (po manželovi nebo manželce), která pobírala starobní nebo invalidní důchod nebo pokud ještě nebyla příjemcem důchodu, splnila ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod (invalidní nebo starobní). Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje pouze tehdy, když manžel či manželka zemřel/a následkem pracovního úrazu.
✅ Sirotčí důchod
Nezaopatřené dítě, má nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči (osvojiteli), který pobíral starobní nebo invalidní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Aby nárok na sirotčí důchod vznikl i v ostatních případech, musí zesnulá osoba získat stanovenou dobu důchodového pojištění, která je závislá na věku rodiče:
▶️ jde-li o osobu starší 28 let, činí doba důchodového pojištění alespoň jeden rok v období posledních deseti roků přede dnem úmrtí;
▶️ jde-li o osobu starší 38 let, činí doba důchodového pojištění dva roky v posledních dvaceti let přede dnem úmrtí.
Informace o všech typech důchodů najdete zde:📌 https://www.cssz.cz/web/cz/starobni-duchod

MPSV – Efektivnější LPS

🧑‍⚕️ Lékařská posudková služba bude efektivnější. Novelu zákona, která povede k posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby, dnes schválil Senát. Do výkonu LPS se podle nové úpravy mohou zapojit i odborní nelékařští pracovníci. Posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči tak bude rychlejší a efektivnější. Aby mohla novela od 1. ledna začít platit, chybí už pouze podpis prezidenta republiky.
Více v tiskové zprávě:📌https://www.mpsv.cz/…/lekarska-posudkova-sluzba-bude…