O nás

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat
a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

Organizace se oddělila od Svazu invalidů v roce 1992 a s vývojem doby se neustále proměňuje i samotná organizace.

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno je od roku 2007, kdy byla zřízena MV ČR pod číslem VSP/1-131/90-R ze dne 8. 5. 1990,  poskytovatel registrované sociální služby
a) Sociální poradenství (Zákon 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách § 37)

Podrobnější informace o naší službě, spolkové činnosti a organizačních jednotkách naleznete v dalších sekcích.

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. městská organizace Brno (dále STP v ČR  z. s.) je neziskovou organizací se samostatnou právní subjektivitou. STP v ČR  z. s. své finanční prostředky získává z dotací od Magistrátu města Brna, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, MPSV a sponzorských darů.

Svaz má jím určené organizační jednotky – Místní organizace na území města Brna. Více informací najdete v sekci „Organizační složky“.

Svaz tělesně postižených v České republice z. s., Brno, Mečová 5, 602 00 Brno je od samého počátku jeho vzniku samostatnou právnickou osobou, která má vlastní právní subjektivitu, jedná svým vlastním jménem, na svůj účet a nese výhradní odpovědnost za své závazky a odpovídá za ně výhradně svým vlastním majetkem.