Ptáte se nás

Komu je služba určena?

Služba je určena lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, nemají informace
o dostupných službách a potřebují podporu při hájení svých oprávněných zájmů.

Jsou nabízené služby zpoplatněny? 
Ne, za poskytnutí sociálního poradenství klienti neplatí.

Jaké mají sociální pracovníci vzdělání? 

Sociální pracovníci mají předepsané vysokoškolské vzdělání. Poskytují rady a informace vycházející z příslušné právní úpravy. Sociální pracovníci se pravidelně účastní školení a sledují nejnovější legislativní změny. Platnou legislativu konzultují s externím právníkem.

Mohu vystupovat anonymně?
Klienti mají právo vystupovat anonymně.

Musím se na konzultaci objednat? 

Doporučujeme termín návštěvy předem objednat.
Mohu opakovaně přijít? 

Ano. Pokud není možné během konzultace (60 minut) odpovědět na všechny dotazy, dohodneme společně termín další konzultace.
Je vstup do budovy bezbariérový?

Vstup do budovy sídla organizace je bezbariérový. Přístup do kanceláře organizace není bezbariérový. Osobám na invalidním vozíku poskytneme službu v prostorách přízemí budovy.

Pracovní doba:
pondělí:  7:00 – 15:00 hodin
úterý:      7:00 – 15:00 hodin
středa:    7:00 – 15:00 hodin
čtvrtek:   7:00 – 15:00 hodin
pátek:     7:00 – 15:00 hodin
Mgr. M. Sedláčková, DiS.: tel: 542 212 657, mobil: 733 754 233
e-mail: sedlackovastpbrno@gmail.com; milena.sedlackova@stp-brno.cz
www.stp-brno.cz
http://www.facebook.com/STPBRNO