Víte, že Úřad práce má na svém webu aplikaci, která vám pomůže odhadnout, jestli máte nárok na nějakou dávku nebo příspěvek? Poskytne i další rady, jak řešit tíživou sociální situaci.

https://www.uradprace.cz/web/cz/socialni-poradce

‼️ Berte prosím v úvahu, že výpočty jsou většinou zjednodušené. Považujte výsledky, které vám vyjdou na stránce sociálního poradce, jen za orientační doporučení. Přesný výpočet by byl v některých případech příliš složitý. Konečné rozhodnutí o přiznání a přesný výpočet výše dávky je vždy na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR

Může jít o obrázek text, kde se píše VÍTE, ŽE... Müžete vyzkoušet sociálního poradce a zjistit, zda máte nárok na dávku MP MINISTERSTVO PRÁCE SOCIÁLNÍCH VECI

Příspěvek pro osoby využívající přístroje pro plicní ventilaci

Od 1. července letošního roku je možné, na základě § 2, odst. 4, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, poskytnout osobě mimořádnou okamžitou pomoc na základě tzv. jiné události. Podle sdělení paní náměstkyně je možné, aby osoby využívající přístroje pro plicní ventilaci, požádaly Úřad práce ČR o mimořádnou okamžitou pomoc a tato pomoc by měla být přiznána ve výši 2000,- Kč za jeden měsíc, přičemž by v těchto případech bylo možné, aby dávka byla poskytnuta na dobu tří měsíců, to je do výše 6000,- korun. Takto je možné požádat o mimořádnou okamžitou pomoc opakovaně 1x za tři měsíce až do doby, než bude systémová podpora. Předpokladem samozřejmě je, že přístrojové vybavení bylo osobě předepsáno odborným lékařem a je zapůjčeno zdravotní pojišťovnou, což lze prokázat potvrzením zdravotní pojišťovny. Se zdravotními pojišťovnami bylo již v této věci jednáno.

Na stránkách www.mpsv.cz nebo www.uradprace.cz najdete odkaz Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (mpsv.cz). Na základě této žádosti by bylo možné příspěvek obdržet. Předpokládáme, že Úřad práce bude vyžadovat potvrzení vaší zdravotní pojišťovny a bude samozřejmě zjišťovat majetkové poměry společně posuzovaných osob v domácnosti, ale, jak uvádí paní náměstkyně Iva Merhautová, Úřad práce by měl při posuzování žádosti přihlédnout ke specifickým potřebám.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR