Aktuality

VZP 💸Z fondu prevence letos nově nabízíme dva nové příspěvky, navázané na pravidelné prohlídky u praktického lékaře nebo na screeningová vyšetření. Díky včasnému odhalení příznaků budoucího onemocnění je léčba pro pacienta méně náročná a vyhlídky na vyléčení jsou výrazně vyšší než při pozdním záchytu nemoci. 👇https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky

VZP ČR 

Potvrzení VZP k žádosti na mobilitu. Jedná se o potvrzení od zdravotní pojišťovny, že přístroj na podporu dýchání máte v užívání. Toto potvrzení vyžaduje Úřad práce, který příspěvek na mobilitu poskytuje. Výši příspěvku a podmínky nároku stanovuje zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.). 👉https://www.vzp.cz/…/potvrzeni-vzp-k-zadosti-o…

Novorozence přihlaste do 8 dnů po jeho narození u té zdravotní pojišťovny, u které je v den porodu pojištěna jeho matka.🤱 Pokud matka není v den porodu pojištěna u žádné zdravotní pojišťovny v ČR, je možné miminko přihlásit ke zdravotní pojišťovně, u které je v den porodu pojištěn jeho otec. 👉https://www.vzp.cz/…/jak-prihlasit-ke-zdravotnimu…

Pohotovostní služba v Brně

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Minimální mzda se letos zvýšila o 1 100 korun 🥳 Nově tedy základní sazba hrubé minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 17 300 Kč za měsíc.

Koho se minimální mzda týká? Týká se všech základních pracovněprávních vztahů.
✅ pracovních poměrů
✅ právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)

ℹ️ Minimální mzda se vztahuje i na zaměstnance, kteří vedle mzdy nebo platu pobírají dávky sociálního zabezpečení, např. starobní důchod.

Více informací zde:📌 https://www.mpsv.cz/…/1178dec0-9ce8-71f6-bf89-bdc6ecaf0525 

VZP

Doporučujeme klientům nahlásit nahlásit své číslo účtu, ať nemusíte běhat se složenkami na poštu. Od 1. 1. 2022 je výše minimálně vyplácené částky překračující ochranný limit stanovena na 200 Kč. Zdravotní pojišťovny mohou klientovi poslat částku překračující ochranný limit ve chvíli, kdy součet přeplatků překročí hranici 200 korun.

https://www.vzp.cz/…/zmena-u-ochranneho-limitu-u…

https://moje.vzp.cz/nahlaseni…/nahlaseni-bankovniho-uctu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
3 hod
·
💡 Víte, že nelze pobírat více rodičovských příspěvků souběžně? Pokud se během pobírání rodičovského příspěvku rodina rozroste o dalšího potomka, a nestihla by tak vyčerpat stávající dávku do zákonem stanovené celkové výše, vyplatí Úřad práce ČR zbývající část rodičovského příspěvku najednou.
❗️❗️ Rodič však musí narození nejmladšího dítěte v rodině Úřadu práce nahlásit. Ideálně při nástupu na mateřskou.
Další informace najdete zde: 📌https://www.uradprace.cz/web/cz/rodicovsky-prispevek

Zpráva VZP

VZP dlouhodobě podporuje své klienty v péči o zdraví, a to jak z preventivních důvodů, tedy pro předcházení nemocí, tak i v případech chronicky nemocných klientů, kde správná životospráva může přispět k lepšímu průběhu onemocnění. Od ledna 2023 pro lepší motivaci k účasti na preventivních prohlídkách u praktického lékaře či na screeningových prohlídkách u specialistů také VZP nabízí dva zcela nové benefity podmíněné právě provedením příslušného vyšetřením. https://www.vzp.cz… Zobrazit víc

Dálniční známka v roce 2023

Elektronická dálniční známka v roce 2023

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P nemají ani v roce 2023 povinnost registrovat vozidlo do systému elektronického zpoplatnění komunikací. To znamená, že nemusejí mít elektronickou dálniční známku. Výhoda ovšem platí pouze v případě, že je ve vozidle přítomen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (při silniční kontrole se musí prokazovat tímto průkazem) a zároveň je provozovatelem vozidla tento držitel průkazu nebo jeho osoba blízká. Z informací, které Liga vozíčkářů obdržela z Ministerstva dopravy vyplývá, že kontrola vozidel bude i nadále probíhat stejným způsobem, nemusíte se tedy obávat častějších kontrol kvůli chybějící registraci vozidla. APP z.s.

🎉 MPSV Začali jsme vyplácet výchovné 🎉

🎉 Tisková zpráva MPSV
Začali jsme vyplácet výchovné 🎉
V případě transformovaného důchodu z invalidního na starobní, bude výchovné poprvé zasláno formou doplatku koncem ledna 2023. Následně vám bude zasíláno standardně s výplatou starobního důchodu.
❗️ O navýšení tedy nemusíte nikde žádat.
Více informací najdete zde:📌 https://www.cssz.cz/…/vychovne-bude-v-lednu-2023
Další novela úhradové vyhlášky
MPSV schválilo novou úhradovou vyhlášku s platností od ledna 2023. Stanovuje maximální platby za jednotlivé služby od klientů sociálních zařízení. Úhrada za ubytování a stravu se zvyšuje za každou položku o 30,- Kč /den. U služeb osobní asistence, pečovatelská služba a jiné služby se úhrada v rozsahu spotřebované péče do 80 hodin za měsíc zvyšuje na 155,- Kč/1 hodina péče, pakliže bude rozsah péče překračovat 80 hodin za měsíc, hodinová sazba se nemění a zůstává na hodnotě 135,- Kč/1 hodina péče.
I nadále zůstává zachován zákonem stanovený minimální zůstatek z příjmu klienta pobytové služby.

Zvýšení částky rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění📈

V souvislosti s navýšením průměrné mzdy se od 1. ledna 2023 mění také výše rozhodného příjmu (tedy minimální výše sjednaného příjmu) pro účast na nemocenském pojištění 🚑 z původních 3 500 Kč na 4 000 Kč měsíčně.

Toto navýšení má následně dopad i na účasti na důchodovém pojištění. 👵🏻👴🏻 V případě, že zaměstnanec pracuje v zaměstnání malého rozsahu, tedy s příjmem nižším, než nově stanovené 4 000 Kč, bude zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhne započitatelného příjmu alespoň 4 000 Kč.✅

Zaměstnanci, který byl v roce 2022 účasten nemocenského pojištění, a zároveň jeho příjem není sjednán aspoň ve výši 4 000 Kč, zaniká účast na pojištění k 31. 12. 2022.🚫

ℹ️ Více ínformací na https://www.cssz.cz/…/od-1-ledna-2023-se-meni-vyse

Dávky v hmotné nouzi a přivýdělek dítěte.

Přivýdělky potomků už nebudou rodinám snižovat dávky v hmotné nouzi nebo šanci získat přídavek na dítě. Při výpočtu životního minima se už nebudou do příjmů započítávat výdělky nezaopatřených dětí, které navštěvují střední školu, ani prázdninové přivýdělky studentů nebo příjmy související přímo se studiem nebo učením (praktická příprava).

Novela by měla rodiny motivovat k tomu, aby děti neukončovaly studia předčasně a aby si legálně přivydělávaly o prázdninách. Podobně se takové příjmy nezapočítávají při výpočtu sociálních dávek a nepoužily se ani při výpočtu jednorázového příspěvku 5000 korun na dítě.

Nezabavitelné minimum, srážky ze mzdy.

Lidem v exekuci nebo insolvenci zůstane z výplaty či důchodu víc peněz. Nezabavitelná částka od začátku roku 2023 znovu roste. Ale ne o tolik, jak by měla podle dřívějších pravidel.

Základní částka nezabavitelného minima se dosud počítala jako tři čtvrtiny součtu životního minima jednotlivce a specifické částky normativních nákladů na bydlení. Nově klesne na dvě třetiny ze zmíněného součtu.

Mění se také koeficient, kterým se nezabavitelná částka násobí za každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, a to ze třetiny na čtvrtinu.

V souhrnu tak nezabavitelná částka stoupne o 2500 Kč pro člověka bez vyživovací povinnosti (na celkových 13 500 Kč), případně o 2200 Kč pro člověka vyživujícího jednu osobu (na 17 000 Kč), o 1900 Kč u dvou vyživovaných – a tak dál.

Mění se také výpočet stropu, nad který se z výplaty či důchodu strhávají veškeré peníze. Dříve to byl dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů, od roku 2023 to bude 1,5násobek.


Ministerstvo práce a sociálních věcí

💡 Víte, že minimální platba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ bude od ledna činit 168 Kč?

Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního vyměřovacího základu procentní sazbou ve výši 2,1 %. Měsíční základ nemocenského pojištění si OSVČ určuje svou platbou v rozmezí minimálního a maximálního vyměřovacího základu. V roce 2023 dochází ke zvýšení tohoto minimální měsíčního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění na 8 000 Kč. Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění tak od ledna 2023 činí 168 Kč (8 000 x 2,1 %).

❗️ Placení pojistného od ledna 2023 v nižší výši, než je nově stanovené minimum, by znamenalo zánik účasti na nemocenském pojištění.

Více informací zde:📌https://www.cssz.cz/…/minimalni-platba-pojistneho-na… 

Doporučený postup 6/2022_Úhrady v
sociálních službách v souvislosti s novelou vyhlášky č. 505/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů účinnou od 1. ledna
2023″.
Novelizace úhradové vyhlášky pod č. 440/2022 Sb.

Příspěvek na bydlení – novinky od ledna 2023

20. 12. 2022

Vyplácí vám Úřad práce ČR příspěvek na bydlení? Nově budete moci přehled příjmů a nákladů na bydlení dokládat  jen 2x ročně (762.9 kB).

Co to pro vás v praxi znamená:

• čtvrtletní rozhodné příjmy a náklady na bydlení odevzdáte povinně ÚP ČR pouze dvakrát za rok, a to za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí (za leden až březen a za červenec až září příslušného roku) pro nárok na příspěvek na bydlení ve 2. a 4. kalendářním čtvrtletí (od dubna do června a od října do prosince);

• na výplatě příspěvku na bydlení se nic nemění, stejně jako dosud se jeho výplata provádí vždy zpětně za kalendářní měsíc, ve kterém vám náležela dávka (tj. dávku za leden obdržíte v únoru, únorovou dávku v březnu atd.);

• na příspěvek na bydlení jste měli nárok v období od října do prosince 2022, nově pak nemusíte pro pokračování jeho výplaty dokládat rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. kalendářní čtvrtletí 2022 (tj. říjen až prosinec 2022). ÚP ČR vám příspěvek na bydlení automaticky vyplatí za následující tři měsíce roku 2023, tedy za leden, únor a březen (vyplácí se v únoru, březnu a dubnu), a samozřejmě přepočte jeho výši podle nových normativních nákladů na bydlení platných od ledna 2023;

• možnost doložit rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 2. a 4. kalendářní čtvrtletí je nově dobrovolná. V tomto případě vám ÚP ČR nově stanoví nárok na příspěvek na bydlení (přepočítá jeho výši), podmínkou však je, že rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. kvartál odevzdáte nejpozději do 31. ledna a za 2. kalendářní čtvrtletí do 31. července (po stanoveném termínu nelze doložené příjmy a náklady na bydlení zohlednit);

• ve většině případů platí, že pro doložení rozhodných příjmů a nákladů na bydlení můžete využít zjednodušený on-line formulář;

• pro orientační zjištění nároku na příspěvek na bydlení můžete využít on-line kalkulačku:

Potřebujete pomoc nebo další informace? Obraťte se na Call Centrum ÚP ČR

Podrobnosti k příspěvku na bydlení

Další informace najdete i v  tiskové zprávě (206.69 kB)

MPSV Aktualita

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
🧑‍🔧Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Dnes o tom rozhodla vláda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy.
ℹ️ Nová výše minimální mzdy je kompromisním výsledkem jednání se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Odráží dnešní ekonomickou realitu. Navýšení minimální mzdy musíme nastavit obezřetně. Je důležité, aby firmy dokázaly zaplatit své zaměstnance a nezačaly kvůli dalším nákladům propouštět. Prioritou je pro nás míra nezaměstnanosti, která se v Česku stále drží na nejnižší úrovni v celé EU.
Více v tiskové zprávě:📌https://www.mpsv.cz/…/minimalni-mzda-se-od-pristiho…

MPSV tisková zpráva

Od ledna 2023 nemusí příjemci příspěvku na bydlení pro další pokračování jeho výplaty dokládat rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. čtvrtletí 2022. Úřad práce ČR dávku automaticky vyplatí i za první tři měsíce roku 2023 a přepočte její výši podle nových normativních nákladů na bydlení platných od ledna 2023.

‼️ Výjimkou jsou případy, kdy příjemcům příspěvku na bydlení ve 4. čtvrtletí 2022 vzrostly náklady na bydlení nebo klesly příjmy. Pak úřad promítne jejich situaci do měsíční výše dávky. Podmínkou ale je doložení těchto skutečností nejpozději do 31. ledna 2023. ‼️

ℹ️ V případě přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči nadále platí povinnosti doložení rozhodných příjmů za předcházející kvartál (říjen – prosinec 2022). Bez toho nebude moci ÚP ČR vyhodnotit pokračování nároku na tyto dávky a případně upravit jejich měsíční výši.

Více v tiskové zprávě:📌https://www.uradprace.cz/…/novy-rok-prinasi-novinky-u…