ČSSZ

Rozšíření v poskytování otcovské platné od 1. 12. 2022 

Nově se poskytování dávky otcovské rozšířilo i o případ mrtvě narozeného dítěte nebo v souvislosti s jeho úmrtím. Novela  tak umožňuje, aby i v těchto případech měl otec nárok na otcovskou a mohl se společně s matkou pozvolna s nelehkou životní situací smiřovat.

Nové případy poskytování otcovské zajistí otci možnost pracovního volna s náhradou ucházejícího příjmu  ze zaměstnání, obdobně jako je tomu u matky, která má nárok na peněžitou pomoc v mateřství a mateřskou dovolenou v zaměstnání.

 Více informací naleznete na https://www.cssz.cz/…/rozsireni-v-poskytovani-otcovske…