MPSV 15.8.2022

MPSV

Dnes tady vyvrátíme jeden velice populární mýtus o tom, že lidé, kteří nepracují, dostanou průměrný starobní důchod. Není to pravda. Abyste měli nárok na starobní důchod, musíte splnit určité požadavky. Lidé, kteří nepracují, případně pracují, ale peníze dostávají tzv. na ruku, nedostanou ve stáří důchod.

Kdy máte nárok na starobní důchod?
✅ Dosáhli jste důchodového věku
✅ Získali jste potřebnou dobu pojištění

❌ V případě, že nesplníte tyto dvě podmínky, nárok na starobní důchod mít nebudete.

Všechny potřebné informace ke starobnímu důchodu najdete zde: 📌 https://www.cssz.cz/starobni-duchod-podrobne

Víte, že Úřad práce má na svém webu aplikaci, která vám pomůže odhadnout, jestli máte nárok na nějakou dávku nebo příspěvek? Poskytne i další rady, jak řešit tíživou sociální situaci.

https://www.uradprace.cz/web/cz/socialni-poradce

‼️ Berte prosím v úvahu, že výpočty jsou většinou zjednodušené. Považujte výsledky, které vám vyjdou na stránce sociálního poradce, jen za orientační doporučení. Přesný výpočet by byl v některých případech příliš složitý. Konečné rozhodnutí o přiznání a přesný výpočet výše dávky je vždy na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR

Může jít o obrázek text, kde se píše VÍTE, ŽE... Müžete vyzkoušet sociálního poradce a zjistit, zda máte nárok na dávku MP MINISTERSTVO PRÁCE SOCIÁLNÍCH VECI

Příspěvek pro osoby využívající přístroje pro plicní ventilaci

Od 1. července letošního roku je možné, na základě § 2, odst. 4, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, poskytnout osobě mimořádnou okamžitou pomoc na základě tzv. jiné události. Podle sdělení paní náměstkyně je možné, aby osoby využívající přístroje pro plicní ventilaci, požádaly Úřad práce ČR o mimořádnou okamžitou pomoc a tato pomoc by měla být přiznána ve výši 2000,- Kč za jeden měsíc, přičemž by v těchto případech bylo možné, aby dávka byla poskytnuta na dobu tří měsíců, to je do výše 6000,- korun. Takto je možné požádat o mimořádnou okamžitou pomoc opakovaně 1x za tři měsíce až do doby, než bude systémová podpora. Předpokladem samozřejmě je, že přístrojové vybavení bylo osobě předepsáno odborným lékařem a je zapůjčeno zdravotní pojišťovnou, což lze prokázat potvrzením zdravotní pojišťovny. Se zdravotními pojišťovnami bylo již v této věci jednáno.

Na stránkách www.mpsv.cz nebo www.uradprace.cz najdete odkaz Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (mpsv.cz). Na základě této žádosti by bylo možné příspěvek obdržet. Předpokládáme, že Úřad práce bude vyžadovat potvrzení vaší zdravotní pojišťovny a bude samozřejmě zjišťovat majetkové poměry společně posuzovaných osob v domácnosti, ale, jak uvádí paní náměstkyně Iva Merhautová, Úřad práce by měl při posuzování žádosti přihlédnout ke specifickým potřebám.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR