Poděkování

Vážení klienti, členové, příznivci a přátelé,

vzhledem k tomu, že se blíží konec roku 2022, dovoluji si Vám všem poděkovat za celoroční zájem, přízeň a spolupráci, kterou jste naši organizaci věnovali.

Přeji Vám radostné vánoční svátky prožité v kruhu nejbližších, pevné zdraví, spokojenost a úspěch v roce 2023.

Těším se na další vzájemnou spolupráci  a přízeň v příštím roce.

S pozdravem

Miroslava Ptáčková, předsedkyně STP v ČR z. s. městská organizace Brno

MPSV

Částky životního a existenčního minima se od ledna zvýší o 5,2 procenta. Spolu s tím vzrostou i některé sociální dávky, nárok na ně nově získá více lidí. Shodla se na tom včera vláda, která také prodloužila o tři měsíce poskytování příspěvku pro solidární domácnost a zvýšila příspěvky pro pěstounskou péči. Kabinet také upravil maximum, které mohou dětské skupiny účtovat rodičům.

Více v tiskové zprávě:📌https://www.mpsv.cz/…/vlada-zvysila-zivotni-a…

Aktualita MPSV

Novela úhradové vyhlášky, která stanovuje maximální platby za jednotlivé služby od klientů sociálních zařízení, bude platit od začátku ledna. Úhrady se zvyšují většinou o desetikoruny. V případě klientů, kteří jsou odkázáni na služby v rozsahu více než 80 hodin měsíčně, zůstanou některé úhrady na stejné úrovni jako doposud. Nová vyhláška poskytovatelům vykompenzuje mimo jiné rostoucí náklady, se kterými se v poslední době potýkají.

Více v tiskové zprávě:📌https://www.mpsv.cz/…/uhradova-vyhlaska-od-ledna…

ČSSZ

Rozšíření v poskytování otcovské platné od 1. 12. 2022 

Nově se poskytování dávky otcovské rozšířilo i o případ mrtvě narozeného dítěte nebo v souvislosti s jeho úmrtím. Novela  tak umožňuje, aby i v těchto případech měl otec nárok na otcovskou a mohl se společně s matkou pozvolna s nelehkou životní situací smiřovat.

Nové případy poskytování otcovské zajistí otci možnost pracovního volna s náhradou ucházejícího příjmu  ze zaměstnání, obdobně jako je tomu u matky, která má nárok na peněžitou pomoc v mateřství a mateřskou dovolenou v zaměstnání.

 Více informací naleznete na https://www.cssz.cz/…/rozsireni-v-poskytovani-otcovske…