ČSSZ usnadnila žádost o předčasný důchod, pokud se (ne)můžete dostavit osobně

Chtěli byste ještě letos odejít do předčasného důchodu, ale jste pracovně vytížení anebo z jiného důvodu nemáte vyhovující termín pro objednání se na sociálku? Nemusíte tam chodit osobně. OSSZ navíc výrazně usnadnila podání žádosti.

Jak zažádat o předčasný důchod ještě do konce roku?

Pokud si chcete uplatnit nárok na předčasný důchod ještě na konci roku 2022, sama ČSSZ na svých webových stránkách doporučuje využít tiskopis Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, který lze využít v mimořádných situacích, jako je tato. Jeho podání vám zajistí zachování letošního data pro uplatnění budoucí žádosti o důchod.

Tento tiskopis tedy logicky nelze považovat za řádnou žádost o důchod. Na tu je stále dle doporučení vhodné dostavit se osobně v předem dohodnutý termín i čas, a to ve kterýkoliv úřední den, neboť se jedná o administrativně náročný úkon.

Jak podat tiskopis Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění?

Ten lze podat osobně na příslušné správě sociálního zabezpečení dle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze pak na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. K tomu se objednávat nepotřebujete. Pokud se však chcete vyhnout osobnímu kontaktu, můžete řádně vyplněný a podepsaný tiskopis vhodit do sběrného boxu před úřadem.

Další možností je také jeho vytištění a odeslání poštou. Dodat jej můžete také elektronicky prostřednictvím datové schránky anebo přes ePortál ČSSZ, pokud vlastníte bankovní identitu. Tu navíc mnozí vlastní, aniž by o něčem takovém vůbec věděli.

Jak to pak bude s řádnou žádostí o předčasný důchod?

Po podání tiskopisu bude důležité dostavit se na sociálku k sepsání a podání řádné žádosti o předčasný důchod. Jak již bylo zmíněno, bude nutné si předem dohodnout termín a čas, což můžete učinit prostřednictvím osobní návštěvy, e-mailu nebo online objednávkového systému. Zajistit si návštěvu lze samozřejmě i elektronicky.

Podat řádnou žádost musíte nejpozději do 6 měsíců ode dne uplatnění nároku, což jste provedli tiskopisem. Pokud byste tak neučinili, předchozí uplatnění nároku bude považováno za neplatné.

Můžu tiskopis využít, i když jsem dosáhl/a řádného důchodového věku?

Pokud by měl někdo v plánu odejít do řádného starobního důchodu, a nikoliv do předčasného, tiskopis Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění využít nepůjde. Pokud vám jde o to, abyste měli výhodnější důchod, než kdybyste odešli do penze v první polovině příštího roku, jak jste původně plánovali, o nic se neochudíte.

Požádat o přiznání starobního důchodu lze totiž zpětně s datem, které si určí sám žadatel. Výplata poté bude přiznána od data, ve kterém na ni vznikl nárok. Nevyplacené splátky důchodu vám budou doplaceny. Limitem pro výplatu pak je 5 let zpětně.