Ministerstvo práce a sociálních věcí

🏠 Jednou z nejdůležitějších dávek, které rodinám i seniorům nyní pomáhají s rostoucími náklady, je příspěvek na bydlení. Od ledna projde příspěvek několika změnami.

Co se změní?
✅ Rozdělení normativů podle obce
▶️ U nájmů a podnájmů se změní rozdělení normativů podle velikosti obce. Nově budou platit pouze tři typy. V první kategorii bude Praha a Brno, ve druhé města nad 70 tisíc obyvatel a ve třetí ostatní obce.

✅ Sjednocení výpočtu příspěvku
▶️ Dosud platilo, že nárok na příspěvek vzniká, pokud náklady na bydlení přesáhnou 30 % příjmů domácnosti. V Praze je hranice nastavena na 35 %. Nyní se tato podmínka sjednocuje na 30 % příjmů bez ohledu na to, zda je žadatel z Prahy nebo jiné části republiky.

✅ Sloučení jedno a dvoučlenných domácností
▶️ Změní se rozdělení do skupin podle počtu členů domácností. Do jedné kategorie budou sloučeny jedno a dvoučlenné domácnosti. Díky tomu lze příspěvek lépe zacílit.

✅ Zrušení tzv. fikce příjmů
▶️ Pokud příjmy domácnosti byly nižší než životní minimum, používala se pro výpočet dávky právě výše životního minima. V praxi ale docházelo k tomu, že po zvýšení životního minima měly některé domácnosti s nízkými příjmy příspěvek paradoxně nižší. Od ledna se budou počítat skutečné příjmy domácnosti.

✅ Možnost čerpat i v rekreačním objektu
▶️ Prodlouží se možnost příspěvek pobírat i v případech, kdy k trvalému bydlení slouží rekreační objekt. Původně toto ustanovení mělo platit pouze pro rok 2022.

✅ Valorizace nákladů za pevná paliva
▶️ V průběhu roku bude možné upravit výši částek započítávaných jako náklady za pevná paliva, a to podle indexu spotřebitelských cen ČSÚ, jestliže od poslední úpravy se zvýší index spotřebitelských cen pevných paliv o 5 a více %. Tato úprava umožní, aby normativní náklady v oblasti cen za pevná paliva aktuálně reagovaly na vývoj těchto cen.

O příspěvek na bydlení můžete žádat osobně na Úřadu práce nebo online zde:📌https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni