Změna značení (bez)bariérových spojů v MHD Brno

Několik let jsme byli zvyklí hledat v jízdních řádech symbol vozíčkáře, tedy garantovaný nízkopodlažní spoj. Tento symbol však v jízdních řádech městské hromadné dopravy v Brně již nenajdete. Dopravní podnik města Brna v průběhu října přistoupil ke změně značení. Díky významnému podílu nízkopodlažních vozů (tramvají, trolejbusů i autobusů) již nebylo efektivní označovat v jízdních řádech bezbariérové spoje. Nově jsou proto označovány naopak spoje zajišťované vysokopodlažními (bariérovými) vozy. Symbol, který vás upozorní na bariérový spoj, má podobu svisle přeškrtnutého S – $. Všechny ostatní spoje, které nejsou označeny tímto symbolem, jsou automaticky nízkopodlažní. Výjimku z tohoto pravidla však mohou představovat mimořádné situace, jako je např. porucha vozidla a nutnost vypravit vozidlo náhradní, případně krátkodobé výluky. V případě potřeby se můžete obracet přímo na Dopravní podnik města Brna. U internetových vyhledávačů spojů MHD stále zůstává možnost zvolit vyhledání nízkopodlažního či bezbariérového spoje (bezbariérový spoj zahrnuje také výběr bezbariérové zastávky).Zdroj: http://www.ibrno.cz/…/64552-dpmb-ma-jiz-tolik…