Ošetřovné

OŠETŘOVNÉ V DOBĚ PANDEMIE

Na základě mimořádných opatření vlády jsou uzavřeny školy a některá zařízení sociálních služeb (stacionáře a další). Děti a lidé s postižením, které je navštěvovali, zůstávají doma. Ti, kdo o ně pečují, mohou v době pandemie dostat peníze od státu (ošetřovné) za vstřícnějších podmínek.

❓ Kolik dostanete na ošetřovném?

Záleží, do jaké skupiny pracujících patříte, proto se podívejte do tabulky na obrázku. Denní vyměřovací základ, ze kterého se ošetřovné počítá, je průměrný výdělek ze zaměstnání přepočítaný na jeden den a zredukovaný podle pravidel v zákoně (vyšší příjmy se nepočítají v plném rozsahu).

❓ Za jakých podmínek máte jako pečující nárok na ošetřovné?

➡ zaměstnanci na pracovní smlouvu: pracovní poměr se sjednaným příjmem alespoň 3 000 Kč ke dni zahájení péče .
➡ zaměstnanci na dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ): měsíční příjem z dohody činí ke dni zahájení péče nebo v únoru 2020 alespoň 10 000 Kč u DPP, nebo alespoň 3000 Kč u DPČ, dohoda musí být aktivní po celou dobu pobírání ošetřovného.
➡ osoby samostatně výdělečně činné: pečující nemůže vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost z důvodu koronaviru (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/)

❓ O koho musíte pečovat, abyste měli nárok na ošetřovné?

➡ o dítě mladší 13 let (do dne jeho 13. narozenin), které nechodí do školy
➡ o dítě nebo studenta do 26 let závislého na péči alespoň ve stupni I, který nechodí do školy a nemá přiznaný invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
➡ bez ohledu na věk o člověka závislého na péči alespoň ve stupni I, který pobýval v zařízení sociálních služeb (např. stacionář) a kvůli jeho uzavření je v domácí péči

Zároveň jako pečující musíte s uvedenou osobou žít ve společné domácnosti, pokud nejde o dítě do 10 let věku.

❓ Jak požádat o ošetřovné?

Zaměstnanci žádají u svého zaměstnavatele. Předloží mu potvrzení o uzavření školy nebo zařízení sociálních služeb a výkaz péče. Přesný postup s odkazy na formuláře a s podmínkami najdete tady https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Osoby samostatně výdělečné podávají žádost na předepsaném formuláři Ministerstvu průmyslu a obchodu.

❗ POZOR! Žádost nestačí poslat běžným e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu.

Více informací najdete tady https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/