Poděkování

Vážení klienti, členové, příznivci a přátelé,

vzhledem k tomu, že se blíží konec roku 2022, dovoluji si Vám všem poděkovat za celoroční zájem, přízeň a spolupráci, kterou jste naši organizaci věnovali.

Přeji Vám radostné vánoční svátky prožité v kruhu nejbližších, pevné zdraví, spokojenost a úspěch v roce 2023.

Těším se na další vzájemnou spolupráci  a přízeň v příštím roce.

S pozdravem

Miroslava Ptáčková, předsedkyně STP v ČR z. s. městská organizace Brno