Pečující

 Program pro pečující o osoby se zdravotním postižením

  1. Zprostředkování setkávání pečujících
  2. Výměnu zkušeností s pečováním o blízké
  3. Zprostředkování právní pomoci – možnost konzultace s právníkem, bez zastupování
  4. Poskytnutí informací o sociálních systémech – možnost konzultace
  5. Vydávání informací, sociálních zákonů a pořádání akcí v měsíčníku PAPRSEK
  6. Rekondiční pobyty pro děti a mládež – účast je naučná, výchovná a poskytuje volnost, kterou u rodičů necítí. Rekondiční pobyt je pro účastníky přínosem jak pro zdravotní stránce, psychické i společenské.
  7. Motivace pro další život – využití volného času

Sídlo organizace:  Mečová 368/5,  602 00  Brno,  tel.: 733 754 233

                                                                                tel.: 732 477 600