Mimořádná pomoc, když chybí peníze

Pokud vám chybí peníze, můžete požádat také o mimořádnou okamžitou pomoc, která slouží na úhradu nákladů na živobytí – například na jídlo, nájem, hypotéku, energie, oblečení, hygienické potřeby nebo výdaje za telefon a internet. Požádat může každý, kdo se dostal do nečekaných finančních problémů, včetně seniorů. Formulář je k dispozici zde.

O tuto mimořádnou pomoc lze žádat úřad práce, a to přes e-mail nebo datovou schránku. Žádost si můžete také vytisknout a pouze vložit do boxu u vchodu do pobočky na úřadu práce. Doporučujeme požádat o pomoc co nejdříve.Oznámení

Odborné sociální poradenství, které poskytuje Svaz tělesně postižených v ČR z. s. městská organizace Brno pozastavuje osobní návštěvy klientů v poradně, a to až do pátku 23. 10. 2020. Poradenství bude poskytováno formou telefonického poradenství nebo poradenství prostřednictvím emailové pošty. Pracovní doba takto poskytovaného poradenství se nemění.

Osobnost NNO JMK

Dovolujeme si Vás seznámit s možností hlasovat pro Osobnost neziskového sektoru ANNO JMK. Svaz tělesně postižených v ČR z. s. městská organizace Brno nominoval paní Mgr. Radku Pešlovou.

Hlasovat můžete na

Děkuje za Váš hlas pro Osobnost, která dlouhodobě výrazným a významným způsobem pomáhá formou efektivního právního a sociálně právního poradenství osobám pečujícím a nejen jim.

Děkujeme za Váš čas a hlas pro Mgr. Radku Pešlovou