Oznámení

Odborné sociální poradenství, které poskytuje Svaz tělesně postižených v ČR z. s. městská organizace Brno prodlužuje pozastavení osobní návštěvy klientů v poradně, a to až do odvolání nouzového stavu. Poradenství bude dále poskytováno formou telefonického poradenství nebo poradenství prostřednictvím emailové pošty. Pracovní doba takto poskytovaného poradenství se nemění. Osobní návštěvy klientů budou možné pouze v odůvodněných případech a po předchozí domluvě.

MPSV

Během nouzového stavu senioři nebudou muset pro důchod na poštu osobně. Dočasně bude možné vyzvedávat důchody na základě plné moci. Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s MPSV a Českou poštou umožní, aby po dobu vyhlášení nouzového stavu měli poživatelé důchodu možnost požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby. Další informace a formulář plné moci