Aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Sociálně aktivizační služby ambulantní a  terénní služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům ohroženým sociálním vyloučením.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Základní cíle služby:

  • rozvoj zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit, které vedou k rozvoji, nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností zamezujících sociálnímu vyloučení
  • prodloužení aktivního a nezávislého života osob se zdravotním postižením a seniorů
  • udržení osobních a sociálních dovedností a schopností osob se zdravotním postižením a seniorů
  • podpora udržení a posílení fyzické a psychické soběstačnosti osob se zdravotním postižením a seniorů
  • podpora přirozených společenských vztahů
  • podpora integrace zdravotně postižených a seniorů do společnosti.

Plný výčet řešených potřeb osob se zdravotním postižením a seniorů je uveden v Regionální kartě ZDE

Kontakt na odpovědnou osobu:

MgA. Pavlína Mariánková, DiS.
sociální pracovnice
STP v ČR, z.s., Městská organizace Brno
tel.: 732 477 600, 542 212 657
e-mail:
mariankovastpbrno@gmail.com

Aktuálně neprovádíme individuální aktivizační činnosti, pouze skupinové.

ERGOTERAPIE
Každé úterý od 13 do 18 hodin se koná na ul. na Křenová č. 67, dveře č. 404 ERGOTERAPIE.
Jak se k nám dostanete? Tramvají č. 8, 10,13, od hlavního nádraží směr Líšeň nebo Juliánov, zastávka Masná.
Těšíme se na Vás. Bližší informace na tel.: 608 530 001.

TVOŘIVÁ SETKÁNÍ
Každé pondělí 10:00-12:00 hodin.
Kde? DPS Hybešova 65a, 602 00 Brno.
Jak se k nám dostanete?
Tramvaj č. 1 směr Bystrc, tramvaj č. 2 směr Modřice zastávka Hybešova.
Bližší informace a přihlašování:
Pavlína Mariánková, mobil: 732 477 600,
E-mail: mariankovastpbrno@gmail.com

MUZIKOTERAPIE / TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Každé úterý a čtvrtek 10:00-12:00 hodin.
Křenová 67, 1. patro, dveře č. 206, 602 00 Brno
Jak se k nám dostanete?
Tramvaj č. 1 směr Bystrc, tramvaj č. 2 směr Modřice zastávka Hybešova.
Bližší informace a přihlašování:
Pavlína Mariánková, mobil: 732 477 600,
E-mail: mariankovastpbrno@gmail.com

Dále zprostředkováváme

PLAVÁNÍ
Bazén Ponávka, Ponávka 808/3a, 60200 Brno-Zábrdovice
Rodiče a děti
Každou sobotu od 10.00-11.00 hodin.
TJ Tesla Halasovo nám. 826/7 Brno
Každou středu od 14.00-15.00 hodin.
Každou sobotu 14 hodin-15 hodin je vstup do bazénu zpřístupněn upraveným schodištěm
pro zdravotně postižené osoby.

CVIČENÍ
TJ Lesná, Halasovo nám. 7, 638 00 Brno
Kdy: každý pátek 13.30 – 14.45 hodin
S sebou: cvičební úbor, pití, karimatka.
Přístup do tělocvičny: bariérový
Cena: 600 Kč/rok.
Způsob úhrady: jednorázová hotovostní platba, po přihlášení.
Informace o nabízených službách získáte v pracovní dny v kanceláři organizace Mečová 5, 602 00 Brno; telefon: 542 212 657; mobil: 733 754 233.