Rekondiční pobyt Sezimovo Ústí

Hlásit se můžete u p. Ptáčkové

– e-mail – miroslava.ptackova@stp-brno.cz

– tel. – 724 411 182